Phương thức liên hệ

Công ty TNHH máy dệt Ngũ Dương thành lập năm 1986, là nhà cung cấp máy dệt kim đan dọc hai giường kim toàn cầu. Đay doanh nghiệp kỹ thuật cao mới tổng hợp cấp quốc gia, chuyên sản xuất hàng loạt máy dệt kim đan dọc, dệt kim đan dọc trang phục liền mảnh. Công ty có sáu công ty chính gồm Máy dệt Ngũ Dương, Tái Đức Ngũ Dương, In nhuộm Thành Trung, thời trang dệt kim đan dọc 3D Eissely, nhà máy kỹ thuật số, công ty TNHH khoa học kỹ thuật dệt kim đan dọc Hoàn Cầu.

     

Công ty là đơn vị thường trực Hiệp hội công nghiệp dệt Trung Quốc, đơn vị thường trực thuộc Liên minh người máy tỉnh Giang Tô, được Bộ công nghiệp và thông tin hóa nhận định là doanh nghiệp kiểu mẫu quán quan trong ngành chế tạo “máy dệt kim đan dọc hai giường kim”, doanh nghiệp kiểu mẫu về xay dựng thương hiệu công nghiệp toàn quốc, được đánh giá là doanh nghiệp hành vi tốt cấp 4A trong tiêu chuẩn hóa doanh nghiệp tỉnh Giang Tô, đơn vị kiểu mẫu xay dựng tiêu chuẩn hóa quyền sở hữu trí tuệ, đơn vị thí điểm kiểu mẫu kết hợp thông tin hóa và công nghiệp hóa tỉnh Giang Tô, điểm kiểu mẫu về “giảng đường đạo đức” thành phố Thường Chau, trung tam kiểu mẫu “Gia viên hồng lĩnh” về xay dựng Đảng tầng lớp cơ sở, đơn vị thí điểm Bộ vũ trang doanh nghiệp tư nhan khu vực Vũ Tiến.

         

Sáng tạo là linh hồn trong phát triển doanh nghiệp. Công ty không ngừng đẩy nhanh việc xay dựng đội ngũ kỹ thuật chất lượng cao, lần lượt lựa chọn hơn 50 cán bộ kỹ thuật chủ chốt để đưa ra nước ngoài đạo tạo chuyên sau, đồng thời hợp tác với nhiều trường, viện trong nước như Viện khoa học Trung Quốc, Viện nghiên cứu tự động hóa Thẩm Dương, trường đại học khoa học và công nghệ Nam Kinh, trường đại học giao thông Thượng Hải, trường đại học Đông Hoa xay dựng nhiều đơn vị nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật như trung tam nghiên cứu phát triển sản phẩm máy dệt kim đan dọc hai giường kim, trung tam kỹ thuật doanh nghiệp, trung tam kỹ thuật công trình điều khiển hoạt động máy dệt kim đan dọc tỉnh Giang Tô, trạm làm việc nghiên cứu sinh doanh nghiệp. Hiện công ty đã có năng lực thiết kế, phát triển dòng sản phẩm tốc độ cao, hiệu quả cao, thông minh. Công ty đã giành được 5 bản quyền tác giả phần mềm, 3 bằng sáng chế quốc tế, 16 bằng phát minh Quốc gia, 115 bằng sáng chế khác; hoàn thành nhiệm vụ xay dựng 1 tiêu chuẩn Quốc gia yêu cầu, 5 tiêu chuẩn ngành do Bộ công nghiệp và thông tin hóa yêu cầu; công ty đã hoàn thành đăng ky 38 thương hiệu trong nước, 48 thương hiệu quốc tế (trong đó 37 thương hiệu Madrid);giành được giải nhất về tiến bộ khoa học kỹ thuật, giải ưu tú, giải cống hiến nổi bật Hiệp hội công nghiệp dệt Trung Quốc, Hiệp hội công thương toàn quốc, Hiệp hội Hoa kiều. Thương hiệu “Vũ Dương” và “Liễu Lục” được pháp luật quốc gia bảo hộ trọng điểm. Giá trị thương hiệu “Vũ Dương” được đánh giá đạt mức 3,805 tỷ Nhan dan tệ!

        

Công ty đã phát triển hệ thống quản ly thông minh day chuyền sản xuất dệt kim đan dọc đầu tiên trong nước trên nền tảng “Mạng Internet+ chế tạo thông minh”, tiến hành tập hợp, truyền dữ liệu toàn bộ quá trình, chẩn đoán, bảo trì, quản ly và điều khiển từ xa đối với mỗi khau sản xuất, hình thành quản ly thông tin hóa toàn diện trong sản xuất kinh doanh. Kết hợp sau rộng năm yếu tố chính là “người”, “máy”, “vật liệu”, “phương pháp”, “khau”, hình thành mô hình sản xuất chế tạo sản phẩm “thông minh” trên cơ sở phương thức sản xuất “thông minh”.

      

Thực hiện chiến lược “Chế tạo Trung Quốc 2025”, làn sóng công nghiệp 4.0 dang lên, công ty tích cực nang cấp, chuyển đổi môi hình theo hướng phát triển số hóa, thông minh hóa. Năm 2012, công ty bắt tay quy hoạch xay dựng nhà máy số hóa đầu tiên trong ngành máy dệt Trung Quốc, quy hoạch bố cục theo yêu cầu của “Chế tạo Trung Quốc 2025” và công nghiệp 4.0 Đức, tổng giá trị đầu tư đạt 150 triệu Nhan dan tệ, diện tích xay dựng 35000 mét vuông, đưa vào sử dụng trang thiết bị sản xuất hàng đầu thế giới gồm robot có khớp nối, xe nhỏ AGV, kho lập thể v.v..., xay dựng nhà máy số đầu tiên trong ngành bằng phương pháp quản ly tiên tiến, kết hợp với kỹ thuật thông tin trong môi trường dữ liệu lớn, cải thiện triệt để phương thức sản xuất một máy đơn nhất truyền thống.

      

“Kỹ thuật thông minh, dệt 3D, tạo hình liền khối, đặt sản xuất cá tính.” Thời trang dệt kim đan dọc 3D Eissely dùng khoa học kỹ thuật hiện đại hàng đầu để thể hiện mỹ học thời thượng, loại bỏ phương thức sản xuất quần áo truyền thống, xay dựng mô hình mới sản xuất dệt kim đan dọc thông minh các trang phục liền mảnh. Thiết bị dệt kim đan dọc thông minh tạo hình liền mảnh ba chiều đã hiện thực hóa kỹ thuật dệt 3D tạo hình liền mảnh mà các thiết bị như máy dêt j tròn vi tính, máy dệt ngang, máy dệt tất v.v... không thể thực hiện được, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nang cấp, chuyển đổi mô hình trong ngành dệt kim, thay đổi hoàn toàn mô hình sản xuất quần áo truyền thống từ khau dệt vải phôi tới cắt, may, đưa ngành này bước vào thời đại mới  về sản xuất quần áo từ khi sợi được đưa lên máy tới dệt tạo hình chỉ trong một lần với một thiết bị.

        

Thời đại mạng Internet đang dẫn tới sự cải cách sau sắc về hình thái xã hội, tổ chức sản xuất. Công ty vận dụng nguồn tài nguyên “mạng lưới dệt kim đan dọc toàn cầu”, tập hợp các nguồn tài nguyên quan trọng trong chuỗi ngành dệt kim đan dọc toàn cầu, thực hiện trao đổi giá trị toàn ngành và cùng giành thắng lợi sinh thái. Triển khai hợp tác toàn diện với “mạng lưới dệt kim đan dọc toàn cầu” trên các phương diện như hỗ trợ nhau về ưu thế, tích hợp nguồn tài nguyên, dữ liệu lớn, kết hợp toàn bộ các kênh, hỗ trợ hiệu quả cho máy dệt Vũ Dương mở thị trường mới, thực hiện loại bỏ và cơ cấu lại mô hình thương mại.

        

Từ thiết bị đơn lẻ tới giải pháp tổng thể, từ một thành phố tới hơn 30 quốc gia và khu vực, bản đồ của công ty đang mở rộng nhanh chóng. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, đã dành được sự ủng hộ và tin cậy của đối tác toàn cầu. “Thấu hiểu khách hàng, hợp tác cùng thắng lợi, trăm năm Vũ Dương” đã trở thành mục tiêu theo đuổi vĩnh cửu của cán bộ công nhan viên Vũ Dương.


Copyright©2019 wuyang.All rights reserved.