Phương thức liên hệ


Công ty TNHH máy dệt Ngũ Dương thành


Mã bưu chính: 213164

Điện thoại: 0086-519-86537838

Fax: 0086-519-86537838

Email: wmq@wytex.com

Địa chỉ: Số 3, đường Long Dược, khu Nam, khu phát triển ngành kỹ thuật cao mới Vũ Tan, thành phố Thường Chau, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc


Copyright©2019 wuyang.All rights reserved.